základné názvoslovie – doprava …preprava … zasielateľ …

V dnešnej dobe pretlaku informácií v každej oblasti si postupne skúsime zhrnúť základné body v doprave, prejdeme si základné pojmy zasielateľskej zmluvy a veľa iných zaujímavostí.

Dnes si len zhrnieme základné názvoslovie:

Doprava – úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení, je to odvetvie národného hospodárstva, ktoré zaisťuje a uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí

Dopravca – prevádzkovateľ dopravy pre cudziu potrebu

Preprava – premiestnenie (premiestňovanie) osôb a vecí ako výsledok dopravy

Prepravca – odosielateľ alebo príjemca

Odosielateľ – organizácia lebo osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave vecí

Príjemca – organizácia alebo osoba, ktorej je zásielka podľa prepravnej zmluvy určená

A na záver to, s čím budeme pracovať najčastejšie, čo je aj moja firma :

Zasielateľstvo –  obstaranie prepravy vecí, a ďalších úkonov súvisiacich s prepravou, vo vlastnom mene na cudzí účet

Otázky ? Píšte ! e-mail: janska@bssped.com

Pridaj komentár