Etický Kódex Zasielateľa
Byť členom Zväzu zasielateľov Slovenska znamená riadiť sa ich Všeobecnými zasielateľskými podmienkami a dodržiavať etický kódex zasielateľa.
                          Poznáte ich❓
Veď posúďte pár bodov:
„ Vždy poskytuje objektívne rady svojim zákazníkom. Ak sa vyskytnú problémy a ťažkosti pri realizovaní zasielateľského príkazu, zabezpečí včasné a a objektívne informovanie svojho príkazcu.
Neutrálne správanie a obchodná diskrétnosť je samozrejmou povinnosťou..
Obchodné ponuky sa predkladajú vo forme vylučujúcej nejasnosti a záludnosti v rozsahu ponúkaných služieb a ceny.
V marketingovej politike a pri poskytovaní informácii sa vychádza zo skutočného stavu a vylučujú sa možnosti poskytovania zavádzajúcich údajov.“
Ja osobne si myslím, že dodržiavať etický kódex zasielateľa by malo byť alfou a omegou aj pre NEČLENOV. 🦸‍♀️

 e-mail: janska@bssped.com

Pridaj komentár