Spojenie zasielateľov na Slovensku
Spojenie zasielateľov na Slovensku.📌
Občania aj podnikatelia s rovnakým záujmom zvyknú vytvárať záujmové kluby, zväzy, aby rozvíjali svoje aktivity, chránili a podporovali svojich členov.
Rovnako je to aj medzi zasielateľmi, ktorí si v jednotlivých krajinách vytvorili svoje združenia.
Na Slovensku máme zasielatelia možnosť požiadať o členstvo v Zväze logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky.
Členstvo vo Zväze je dobrovoľné.
BS Šped s.r.o. pracuje v zmysle všeobecných zasielateľských podmienok. 💯

 

✍️   : janska@bssped.com✅

Pridaj komentár