Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo.

Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo. 🤓

Na prvý pohľad je rozdiel v tom, že KDE sa uskutočňuje, ale netreba zabudnúť aj na to, KTO ☝️ ho uskutočňuje. 🧐

Takže aj preprava z Bratislavy do Košíc sa zaradí medzi medzinárodné zasielateľstvo, ak bude Zasielateľská zmluva uzavretá medzi slovenským subjektom a zahraničným, t.j. bude mať v nejakom prvku vzťah v zahraničí.

Tento cudzí prvok nemusí byť len v súvislosti so subjektmi zmluvy z rôznych štátov. Môže byť pri uskladnení tovaru, jeho kontroly, úhrady za tovar, či realizácii časti prepravy mimo územia Slovenskej republiky.

Našťastie, nám to úradníci neskomplikovali a tak v Živnostenskom zákone ostala len koncesovaná živnosť „Zasielateľstvo.“

✍️   : janska@bssped.com✅

Pridaj komentár