kto je zasielateľ ?
Čo nám hovorí Wikipédia ? 🧐
Kto je zasielateľ ? 🧐
Zasielateľ (príslušná činnosť alebo príslušný podnik sa volá zasielateľstvo) je (fyzická alebo právnická) osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na účet príkazcu (obyčajne odosielateľa) obstaráva prepravu zásielok (tovaru) z miesta odoslania do miesta určenia a/alebo súvisiace služby. Činnosť zasielateľa je upravená zákonom č.455/1991 Z.z. (Živnostenský zákon) ako viazaná živnosť.
Zasielateľ okrem samotnej prepravy organizuje aj prekladanie, skladovanie, preclenie, poistenie, balenie, triedenie tovaru atď.
Nesprávne sa zasielateľ označuje aj ako špeditér ( špeditér je totiž aj označenie pre nosiča, robotníka, nakladača pracujúceho pri nakladaní alebo sťahovaní nábytku či tovaru ) alebo sprostredkovateľ ( to je ten, ktorý ide cez sprostredkovateľskú zmluvu a za odplatu vyvíja činnosť, aby mal klient možnosť uzavrieť s určitým dopravcom zmluvu o preprave vecí SÁM a vo vlastnom mene.

Otázky ? Píšte ! e-mail: janska@bssped.com

Pridaj komentár