Obchodný Zákonník – Tretia časť – Obchodné Záväzkové Vzťahy
ℹ️Obchodný Zákonník – Tretia časť – Obchodné Záväzkové Vzťahy. 🧐
Týkajú sa nás hlavne ustanovenia § 601 – 629 – Zasielateľská zmluva, ale ona je typom komisionárskej zmluvy, preto sa na zasielateľskú zmluvu používajú podporné ustanovenia o komisionárskej zmluve § 577- 600. 🤓
❗️❗️ POZOR 🚦 Ustanovenie Obchodného zákonníka upravujúce činnosť a postavenie zasiela teľa sa použijú len v prípade, ak neuzavrie zasielateľ zmluvu podľa ustanovení Dohovoru CMR, v tomto prípade má už postavenie dopravcu v plnom rozsahu.

Otázky ? Píšte ! e-mail: janska@bssped.com

Pridaj komentár